Wszystkie moje plany
e C
Wszystkie moje plany
D e
Chcę powierzyć Ci
e C
Całe moje życie
D G
Chcę powierzyć Ci
e C
Wszystkie moje plany
D e
Chcę powierzyć Ci

C D G C
O Panie będę ufał Ci w każdej sytuacji
D G C
Wiedząc, że Ty strzeżesz mnie każdego dnia
C D G C
O Panie będę ufał Ci w każdej sytuacji
D
I jestem szczęśliwy,
C D
bardzo szczęśliwy
C D e
Jestem szczęśliwy będąc Twój
powrót