Wykrzykujcie Bogu
a
Wykrzykujcie Bogu
a
Wykrzykujcie Królowi
G
Klaszczcie w dłonie
a
I hymny śpiewajcie!

G a
Pan Najwyższy Straszliwy Jest Królem całej Ziemi!
G a
On poddaje nam narody Jest Królem całej Ziemi!
G a
Ludy rzuca pod nasze stopy Jest Królem całej Ziemi!
a
Bóg Abrahama!

Wybrał dla na dziedzictwo Jest Królem całej Ziemi!
Bo nas bardzo miłuje Jest Królem całej Ziemi!
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie Jest Królem całej Ziemi!
Bóg Abrahama!

Pan zasiada na tronie Jest Królem całej Ziemi!
Możni świata hołd Mu złożą Jest Królem całej Ziemi!
Bo do Niego należą Jest Królem całej Ziemi!
Bóg Abrahama!
powrót