Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie
fis h E
Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie
fis h E
Wśród okrzyków i radości wysławiajcie Go!

D cis
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem
D cis
On sam stworzył nas
D cis
Jesteśmy Jego ludem
D E
Jesteśmy jego własnością.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem
Wśród hymnów w Jego przedsionki
Błogosławcie imię Jego
Chwalcie Pana dziś.

Albowiem dobry jest Pan
Łaskawość Jego na wieki
Albowiem dobry jest Pan
Jego wierność przez pokolenia.
powrót