Z czterech wiatrów
E cis
Duchu Święty powiej wiatrem
fis A H
I z mocą na nas zstąp.
E cis
Bądź miłością w naszych sercach,
fis A H
Światłem ogarnij nas.

E cis
Daj nowe oczy, ześlij swój ogień
fis A H
I jedność z Tobą daj / x2

Z czterech wiatrów przybądź Duchu
Powiej mocą ożyw nas
Bądź wolnością w naszych sercach
Życiem wypełnij nas
powrót