Zaśpiewać chcę miłości pieśń
G D e
Zaśpiewać chcę miłości pieśń
C e D
memu Zbawcy Jezusowi.
G D e
Za dzieła Twe wysławiam Cię
C e D
Kochany Zbawco, Drogi Jezu.
a e D G
Raduję się, bo nazwałeś mnie swym.
a e D
Tylko z Tobą pragnę być,

G D C
w Twych ramionach się skryć,
G D C
w Twych ramionach się skryć.
e D C
Więc przytul mnie i ukryj mnie
D G
w Twych ramionach dziś.
powrót