Zjednoczeni w Duchu
H7 e
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim
a e
Zjednoczeni w Duch, zjednoczeni w Nim
a e
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas
C e a
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas
e a e H7
Aby świat cały ujrzał miłość w nas

Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń,
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.

Chcemy razem pracować chcemy złączyć swój trud
Chcemy razem pracować chcemy złączyć swój trud
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas
Aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą
Aby człowiek zachował godność swą.

Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat
Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas
I Duchowi też, który łączy nas.

powrót