Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś
e C G D
Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc
e C G D
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc
a e G D
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź
a e G D
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć!

e D G a H7
Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska
e D G a H7
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
e D G a H7
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
e D G a H7
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!

e D G a H7
Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom
e D G a H7
Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto
e D G a H7
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć
e D G a H7
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!

e D G a H7
Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym
e D G a H7
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
e D G a H7
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
e D G a H7
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!

powrót