Żyje mój Pan
E
Żyje mój Pan
E
Żyje mój Pan 
E
Żyje mój Pan 
A
Na wieki już 
cis H
Żyje Pan 
E
Na wieki już 
H A
A imię Jego
E
JEZUS! 

cis A
Jemu będę śpiewać 
H E
Nową pieśń
cis E
Bo mam życie w Nim 
A H
Innym ludziom głosić chcę 

Żyje mój Pan…

E A E
Nigdy więcej nie umrę 
E A E
Nigdy więcej nie zginę 
H
Bo Pan
E
Umarł za mnie 
E A E
Nigdy więcej nie będę 
E A E
W niewoli własnego grzechu
H
Bo Pan
E
Pan mnie uwolnił 
powrót