Części
Miasta na Górze

Miasta z biegiem czasu rozrastają się i obejmują coraz to nowe dzielnice. W Mieście na Górze również mamy kilka części – grup, z których każda jest dla nas bardzo cenna, a razem tworzą one piękny i różnorodny krajobraz. Tutaj każdy możne znaleźć swoje miejsce na ziemi:

Przymierze

Grupa dla zadeklarowanych członków Wspólnoty

Pan Bóg powołał nas do tworzenia wspólnoty w oparciu o ideę Przymierza. Budując naszą więź z Bogiem, budujemy też bliskie przyjaźnie, uczymy się miłości, troski, przebaczania oraz tworzymy środowisko życia, oparte na Bożej miłości. Przymierze to grupa, która rozeznała, że Miasto na Górze to ich miejsce na ziemi.

Ruch

Otwarta grupa wspólnoty Miasto na Górze

W Ruchu poznajemy lepiej Boga na różne sposoby: przez wspólną modlitwę, świadectwa, seminaria, wykłady, dyskusję w małych grupach, wyjazdy weekendowe, a nawet wspólne bieganie czy wyjścia na miasto. Znajdzie się tu miejsce dla każdego!

Harambee

Grupa tworzona przez młodych i dla młodych 15-19 lat

W języku suahili „Harambee” oznacza „Wszyscy razem!” i jest to okrzyk używany przez rybaków przy wyciąganiu sieci na brzeg. Harambee to miejsce gdzie młodzi mogą działać razem w jednym celu – na Bożą chwałę. U progu dorosłości grupa przyjaciół, którzy dzielą z nami te same wartości, to skarb nad skarby!

CeDeN

Grupa młodych w wieku 11-15 lat

Kiedy autorytet rodziców schodzi na dalszy plan, a najważniejsza staje się opinia kolegów, warto aby Ci koledzy byli Bożymi ludźmi. Dlatego aktywnie tworzymy chrześcijańskie środowisko życia dla naszych nastolatków, tak żeby mogli budować solidne relacje rówieśnicze oparte na Bogu i łączyć je z dobrą zabawą.

Grupy dziecięce

Grupa dla dzieci szkolnych i przedszkolnych

Od najmłodszych lat dbamy o to, żeby nasze dzieci poznawały Jezusa i budowały przyjaźnie w chrześcijańskim środowisku. W czasie naszych spotkań nie „oddajemy dzieci do salki obok”, ale troszczymy się, żeby one też mogły poznać Jezusa, pokochać Go i zachwycić się Jego miłością.

Seniorzy

Dodatkowe aktywności dla osób 60+

Bycie na emeryturze oznacza więcej czasu dla Pana Boga i przyjaciół, oznacza też potrzebę wsparcia i towarzyszenia sobie nawzajem. To właśnie staramy się zapewnić w ramach spotkań seniorów: ciekawe spotkania, wycieczki, wspólne wyjścia do kina, a przede wszystkim troska i wsparcie w codzienności.