Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

Posłuchaj opowieści o tym, jak Bóg posługuje się zwykłymi ludźmi, aby wypełniać Swoją wolę.

Asia, Basia i Adam 20 lat temu stanęli przed wyzwaniem, któremu sami nie byliby w stanie podołać. Dzięki Bogu, który ich do tego zadania wezwał i wyposażył – stworzyli dzieło, które trwa do dziś i przynosi obfite owoce. Zapraszamy do wysłuchania historii o początkach grupy CDN wspólnoty Miasto na Górze.
Diakonia Bulowicka od ponad 30 lat pomaga osobom uzależnionym, ubogim i bezdomnym. Lech, od którego ta historia się zaczyna, opowiada o jej powstaniu i wyzwaniach, przed którymi stawia ją Pan Bóg.
Basia przed laty złożyła Bogu obietnicę, że do końca życia będzie opowiadać dzieciom o Bogu. W wywiadzie mówi o tym, jakie miało to konsekwencje w jej życiu oraz jak pokazać dzieciom Boga tak, aby chciały słuchać.
Historię powstania oraz Bożego prowadzenia jednej z największych wspólnot charyzmatycznych w Polsce opowiada Krzysztof – założyciel i jeden z koordynatorów wspólnoty Miasto na Górze.
powrót