Seminarium odnowy wiary

Czym jest Seminarium odnowy wiary?

Seminarium odnowy wiary to nie tylko doskonały czas na pogłębienie swojej relacji z Bogiem poprzez modlitwę i rozważanie Pisma Świętego. To również możliwość poznania darów Ducha Świętego, które każdy z nas otrzymał dzięki sakramentowi bierzmowania. To też świetny sposób na spotkanie nowych osób, które podzielają naszą wiarę i pragnienie przebywania z Bogiem.

Seminarium składa się zazwyczaj z 7 spotkań, na których poza wysłuchaniem konferencji i modlitwą jest czas, aby porozmawiać o poruszonych tematach w kilkuosobowych grupach. Na koniec całego cyklu odbywają się modlitwy wstawiennicze, w trakcie których prosi się Ducha Świętego, aby zaczął działać z mocą w nas i poprzez nas.

“(…) Gdy duch święty zstąpi na was, otrzymacie jego moc
I będziecie moimi świadkami w Jerozolimie
I w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” Dz 1, 8

seminarium odnowy wiary
seminarium odnowy wiary
seminarium odnowy wiary

modlitwa

wykład

dyskusja

Poruszane tematy to Duch Święty, Jego działanie, Jego dary i to jak możemy doświadczyć Jego mocy, jak odnowić naszą wiarę, jak doświadczyć Bożej miłości.

O aktualnie organizowanym Seminarium dowiesz się klikając w link poniżej:

powrót