Zespół Szkół KTK

Katolickie Towarzystwo Kulturalne

Zespół Szkół KTK został powołany przez Katolickie Towarzystwo Kulturalne (KTK), które jako stowarzyszenie zostało założone 18 maja 1992, a 12 września 1992 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji rozpoczęcia działalności Towarzystwa celebrowana przez ks. biskupa Tadeusza Rakoczego. Inicjatywa powstania Towarzystwa pochodzi od ludzi świeckich związanych z ruchem Odnowy w Duchu Świętym, a powstaniu Towarzystwa patronowali księża, m.in.: Joachim Badeni O.P., Eugeniusz Góra, Zenon Mierzwa, Józef Walusiak, Franciszek Knapik i Władysław Zązel.

Zespół Szkół KTK

Od września 1996 przy Katolickim Towarzystwie Kulturalnym, działa Zespół Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego. Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące KTK są szkołami niepublicznymi na uprawnieniach szkół publicznych, które prężnie działają na terenie Bielska-Białej. Zespół Szkół powstał, by nie tylko kształcić, lecz przede wszystkim, by wychowywać dzieci i młodzież w duchu wartości chrześcijańskich. Szkoła zapewnia wysoki poziom dydaktyczny. Uczniowie każdego roku uzyskują doskonałe wyniki w sprawdzianie po szóstej klasie, na koniec gimnazjum oraz w egzaminach maturalnych. Ich rezultaty znacznie przewyższają średnie miasta, województwa i kraju. Placówka od początku swego istnienia wykształciła i wychowała setki absolwentów, którzy w dorosłym życiu odnoszą sukcesy, kończąc prestiżowe kierunki studiów, takie jak prawo czy medycyna.

powrót