Kim jesteśmy

Poznaj Miasto na Górze!

Kim jesteśmy? Miasto na Górze to katolicka, wielopokoleniowa wspólnota charyzmatyczna działająca w Bielsku-Białej.

Pan Bóg powołał nas do tworzenia wspólnoty w oparciu o ideę Przymierza. Budując naszą więź z Bogiem, budujemy też bliskie przyjaźnie, uczymy się miłości, troski, przebaczania oraz tworzymy środowisko życia, oparte na Bożej miłości.

Jesteśmy wspólnotą uczniów na misji.

WSPÓLNOTĄ – czyli troszczącymi się o siebie nawzajem braćmi i siostrami.

UCZNIAMI – Jezusa Chrystusa – to on nas prowadzi.

NA MISJI – nasze powołanie to służba Bogu i służba innym ludziom.

Dlaczego Miasto na Górze?

“Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”

Mt 5, 13-16

Co jest dla nas ważne?

Jako wspólnota uczniów chcemy wspólnie służyć Panu Bogu i innym ludziom, a wartości jakimi się kierujemy i które są nam bliskie to rodzina, ewangelizacja i trzeźwość.

Rodzina

Chcemy by nasze rodziny były budowane i umacniane przez Boga. Staramy się stworzyć naszym dzieciom bezpieczne, chrześcijańskie środowisko dorastania. Nasza misja służby rodzinie realizuje się również poprzez prowadzenie grup dziecięco-młodzieżowych.

Ewangelizacja

Pamiętając o nakazie Pana Jezusa, by iść i czynić Jego uczniami wszystkie narody, chcemy dzielić się Ewangelią z innymi. Robimy to zarówno poprzez akcje ewangelizacyjne, jak i przez przekazywanie Ewangelii tym ludziom, których spotykamy na co dzień.

Trzeźwość

Szczególną troską i modlitwą otaczamy osoby z problemem alkoholowym. Ewangelizujemy w ośrodkach dla osób uzależnionych oraz prowadzimy w naszej siedzibie spotkania grupy AA. Chcemy też świadczyć, że można żyć i bawić bez nadużywania alkoholu, a nawet będąc całkowitym abstynentem.

Jak wszystko się zaczęło?

O tym jak wyglądały początki naszej wspólnoty opowiada jej założyciel Krzysztof Markowicz.

Czym jest przymierze?

Nasza wspólnota istnieje od 1985 roku. Początkowo byliśmy jedynie grupą modlitewną, ale po pewnym czasie zauważyliśmy, że już nie wystarczają nam tylko wspólne spotkania modlitewne, ale zapragnęliśmy czegoś więcej. Chcieliśmy budować trwałą, mocną wspólnotę, opartą na Bogu i relacjach braterskich.

Pod koniec lat 80. kilku członków wspólnoty pojechało do Belgii, gdzie poznali wspólnotę „Jeruzalem”, która okazała się prawdziwą, dojrzałą wspólnotę. Wspólnotę która żyje i działa. Ludzie będący jej członkami dużo wiedzieli o sobie nawzajem, przejmowali się swoimi problemami, pomagali sobie wzajemnie, istniała między nimi jakaś szczególna więź. Autentycznie okazywali sobie miłość.

To wspólnota Jeruzalem skontaktowała nas z Ojcem Guido Gockelem, który przyjechał do Bielska-Białej i opowiedział nam o budowaniu wspólnoty i o tym, że wspólnota to coś opartego nie tylko na dobrych chęciach czy też na gorliwości, która może przeminąć, ale na zobowiązaniach, na czymś stałym, stabilnym.

Zainspirowani przez Ojca Guido, 12 maja 1991 roku w Międzybrodziu Bialskim 60 członków naszej wspólnoty zawiązało pierwsze przymierze.

TREŚĆ PRZYMIERZA

Pragniemy z radością odpowiedzieć na wezwanie jakie Bóg kieruje do nas, jako Swojego Ludu w słowach Ewangelii św. Jana:

„Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś.” J 17,23

Czynimy krok wiary, deklarując życie w Nowym Przymierzu jako Wspólnota rodzin i ludzi stanu wolnego. Naszym celem jest oddanie większej chwały naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, tak by móc za Słowem Bożym powiedzieć:

„My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.” 2 Kor 3,18

Jako Katolicy czujemy się powołani, by odpowiadać na aktualne potrzeby Kościoła i służyć mu, wspierając szczególnie Jego wysiłki ekumeniczne, zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II. Odnawiając nasze Przymierze z Bogiem jako Wspólnota pragniemy:

Kochać Boga ze wszystkich sił i trwać w życiu codziennej modlitwy, uwielbiać Go zawsze, być posłusznym prawdzie Jego Słowa i prowadzeniu Jego Ducha, oddać nasze życie Bogu nie tylko jako jednostki, ale także jako członkowie Ludu Bożego; służyć sobie nawzajem i troszczyć się o naszych braci i siostry we Wspólnocie, lepiej niż dotąd służyć Kościołowi, zwłaszcza dziełu ewangelizacji w parafiach i poza nimi, przyczyniać się do rozwoju Wspólnoty również przez wsparcie materialne, uczestniczyć regularnie w spotkaniach wspólnotowych, szanować i podtrzymywać ewangeliczny wzorzec i porządek życia rodzinnego i wspólnotowego.

powrót