O Panie szukasz dzieci Twych
e H7 e
O Panie szukasz dzieci Twych
H7 e
bo Miłość Imię Twe.
e H7 e
Ty rozproszone złączyć chcesz,
H7 e
dać udział w łaskach swych.

e A H7
Panie, Panie złącz w Twym Kościele
e
rozdzielonych braci,
C e H7 e
złącz wszystkich nas w miłości Twej.

Tyś zbawił świat przez swoją śmierć
bo Miłość Imię Twe.
O zechciej włączyć wszystkich nas
w Mistyczne Ciało swe.

Ty zaspakajasz wszelki głód,
bo Miłość Imię Twe.
O uczyń znowu z chlebem cud
i nakarm dzieci swe.

Wszak obiecałeś pokój dać
bo Miłość Imię Twe.
Racz w serca żar miłości wlać,
Królestwo rozszerz swe.
powrót