Szkoła KTK szuka konserwatora

Zespół Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko Konserwator.
Kandydat na w/w stanowisko powinien odznaczać się wysoką kultura osobistą, uczciwością i dobrym kontaktem z młodzieżą. Powinien także akceptować i wspierać chrześcijański charakter szkoły.

Konieczne jest posiadanie prawa jazdy oraz sprawnego samochodu z możliwością transportu drobnych rzeczy na terenie Bielska-Białej. 

Rozliczenie na podstawie ryczałtu.
Praca na pełny etat na umowę o pracę.
Godziny pracy 7.30 – 15.30. Średnio raz w miesiącu, praca w godzinach nadliczbowych, popołudniu.

Stawka 3500zł brutto

Do obowiązków m.in. należą:

·        Bieżące monitorowanie stanu budynku oraz znajdującego się w nim 
sprzętu i urządzeń, m.in.: Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy z zachowaniem bezpieczeństwa i kultury technicznej. Usuwanie podstawowych usterek i awarii sprzętów i urządzeń szkolnych. Obsługa i usuwanie podstawowych usterek komputerowych.
Wykonywanie drobnych prac instalacyjnych. Wykonywanie drobnych prac budowlanych Serwis i naprawy instalacji wod-kan. Dbałość o teren zewnętrzny szkoły, odśnieżanie.

·        Kontakt z serwisami.
·        Współpraca z nauczycielami. Pomoc w przygotowywaniu dekoracji.
·        Wykonywanie zakupów i transport własnym samochodem.
·        Przenoszenie sprzętów, mebli i książek.
·        Przygotowywanie i obsługa nagłośnienia imprez szkolnych.

Kandydatów prosimy o składanie CV osobiście do sekretariatu szkoły ZS KTK przy ul. Doliny Miętusiej 5 lub na adres: praca@zsktk.edu.pl
Termin składania CV do 24 lutego 2023

Dział Kadr ZSKTK
tel. 338413809

powrót